Om

Vi vill genom att samla in data från våra cyklister visa på effekter som är positiva för individen och ekonomiskt försvarbara.

Cykel är det mest energieffektiva transportmedlet vi har. Samtidigt som det har betydande positiva effekter på vår miljö.

..det finns en stor utvecklingspotential som vi vill ta till vara:

solarXbike är ett medlemsabaserat nätverk som vill öka andelen klimatsmarta transporter, minska CO2 utsläpp, Öka resursutnyttjande och förbättra nyttan av Internet.