Välkommen till cykeleffekter. Här kommer vi att presentera de effekter som våra cyklar skapar genom att de används. Vi delar kostnader och skapar gemensam nytta som leder till det vi kallar håller utveckling. De effekter vi vill uppnå är att hitta en balans mellan konsumtion och användning av våra gemensam resurser. Överutnyttjande skapar obalans och kan få skadliga effekter på vår planetära ekosystem.

Översikt av data Vi samlar data genom följande kanaler

  • Donkey Republic cykeluthyrning
  • Velotracker individuell cykeldata från alla som anslutit till vårat nätverk
  • Laddning av lokalt producerad 100% fossilfri energi

| Redigera |


| Redgera |