Bokföra klimatnytta

Här kan du bokföra både ekonomi, underhåll och klimateffekter. Vi ser två nya yrkesgrupper och en traditionell ServiceIngenjör med inriktning DVDC

Som solfarmare fångar du solens energi och omvandlar till lagrad mobil energi som går att använda där det inte finns tillgång till en anslutningspunkt till elnätet, som t.ex fordon som förflyttar sig och behöver energi på olika platser. Eller t.ex sensorer som installeras långt från en naturlig anslutningspunkt, kanske för att användas temporärt.

Som Klimatryttare använder du fossilfri energi på ett klimatsmart sätt, dvs använder fordon som inte behöver så mycket energi eller som utnyttjar din egen energi men toppar upp med förnyelsebar solenergi vid behov.